ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ Tablets!!!

Γυρίζουμε σελίδα και επαναπροσδιορίζουμε τον ορισμό της τεχνολογίας στην εκπαίδευση! Στα πρότυπα του εξωτερικού παρέχουμε στον κάθε μαθητή το προσωπικό του τάμπλετ που περιέχει την ύλη του βιβλίου και το χρησιμοποιεί κατόπιν υποδείξεως του καθηγητή, ο οποίος στη δική του συσκευή παρακολουθεί τις απαντήσεις των μαθητών στις ασκήσεις που λύνουν εκείνη τη στιγμή και επεμβαίνει όπου θεωρεί απαραίτητο! Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε έμφαση στο διδακτικό βιβλίο αλλα παράλληλα αξιοποιούμε την κλίση των παιδιών στα οπτικοακουστικά μέσα προς όφελος της μάθησης! Συγχρόνως οι διαδραστικοί πίνακες και τα υπόλοιπα τεχνολογικά μέσα που είναι στη διάθεση τους ενισχύουν την πολύπλευρη εκμάθηση λαμβάνοντας υπόψιν τις δεξιότητες του κάθε μαθητή και διασφαλίζοντας ότι η διδασκαλία είναι αποτελεσματική!

Post Media Link