ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ!

Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Παπαβασιλείου βρίσκεται πλέον δίπλα στους γονείς καί σε ό,τι αφορά τη σχολική επίδοση των μαθητών! Συγκεκριμένα λειτουργούν τμήματα για κάθε σχολική βαθμίδα, καθοδηγώντας τους μαθητές στην επιτυχία! Κέντρο μελέτης για παιδιά δημοτικού, Φροντιστηριακά Τμήματα και ιδιαίτερα μαθήματα για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου!

                                                                                                             ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι σύγχρονες απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής των γονέων δεν τους αφήνουν το περιθώριο να κατευθύνουν οι ίδιοι τα παιδιά στην μελέτη των σχολικών μαθημάτων! Έτσι αποτελούμε την καλύτερη λύση για την υποστήριξη των μαθητών στην μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας!

Σε ποιούς απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές δημοτικού, από την πρώτη έως την τελευταία τάξη!

Πώς λειτουργεί;

Οι έμπειροι καθηγητές (φιλόλογοι, μαθηματικοί και παιδαγωγοί) παρακολουθούν τις απαιτήσεις του σχολείου και κατευθύνουν τον κάθε μαθητή στη σωστή μελέτη των μαθημάτων του. Επιλύουν τις απορίες του, επισημαίνουν και διορθώνουν τα λάθη και υποδεικνύουν έναν τρόπο μελέτης με πρόγραμμα, επιμέλεια και συνέπεια.

Τί κερδίζει ο μαθητής;

Ο μαθητής εμπεδώνει την ύλη του σχολείου, δεν αποκτά κενά στα μαθήματα που θα αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία των μελλοντικών εξετάσεων και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του, μαθαίνοντας να βασίζεται στους επαγγελματίες καθηγητές που έχουν την εμπειρία πολλών εξετάσεων, όπως π.χ. των πανελληνίων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε ποιούς απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που επιθυμούν υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα κορμού, είτε σε ορισμένα εξ αυτών.

Πώς λειτουργεί; 

Ο καθηγητής παραδίδει και επεξηγεί την νέα ενότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα τους μαθητές με το υλικό που απαιτεί το σχολείο τους. Παρέχονται σημειώσεις και τακτική γραπτή εξέταση κάθε μια ή δύο εβδομάδες ανάλογα με το επίπεδο. Η διδασκαλία έχει ανεξάρτητη ροή από αυτή του σχολείου, ολοκληρώνεται η ύλη της τάξης νωρίτερα και ο μαθητής έχει τον χρόνο να ξαναεπεξεργαστεί κεφάλαια της διδακτέας ύλης, τα οποία ενδεχομένως τον ανησυχούν ιδιαίτερα.

Τί κερδίζει ο μαθητής;

Ο μαθητής στοχεύει στην επιτυχία με αυτοπεποίθηση και συνεπές πρόγραμμα! Εμπεδώνει την ύλη και σε βάθος χρόνου απολαμβάνει την κεκτημένη γνώση και αξιοποιεί τις δεξιότητές του για να στοχεύσει στην σχολή που τον ενδιαφέρει μετά το τέλος του Λυκείου! Υποστηρίζεται από τους καθηγητές για την σύνταξη του μηχανογραφικού του και την επιλογή των κατάλληλων σχολών!

Post Media Link