ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Στο κέντρο ξένων γλωσσών <<Παπαβασιλείου Κ.>> αξιολογούμε το μαθητή και του παρέχουμε γνώσεις ανάλογες του επιπέδου του.